• Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • StumbleUpon
 • RSS

2012-08-31

A közösségi média használati szintje a különböző iparágakban és a különböző szervezeti egységekben - McKinsey tanulmány


2012 júliusában publikálta a világ egyik legismertebb tanácsadó cége, a McKinsey & Company 184 oldalas tanulmányát a közösségi média vállalatokra és gazdaságra gyakorolt hatásáról, fontosságáról, „The social economy: Unlocking value and productivity through social technologies” címmel.

A tanulmányban, többek között megvizsgálták, hogy mely iparágak milyen mértékben használják a közösségi technológiákat, médiumokat.

2011 végén a McKinsey által végzett felmérés szerint (amely 4261 válaszadó adatait dolgozta fel) a legalább egy közösségi médiumot, eszközt alkalmazó vállalatok aránya egy adott iparágon belül a következőképpen alakult:

Forrás: The social economy: Unlocking value and productivity through social technologies;
26. oldal;  McKinsey & Company


A közösségi médiát leginkább használó iparág a high-tech és telekommunikációs ipar volt – a cégek 86%-a használt már legalább egy közösségi médiumot, technológiát. Az energiaipari cégek használták legkevésbé a közösségi médiát (62%).

Bár egyre több vállalat használja a közösségi technológiákat, a tanulmány szerint jelenleg a vállalatok csupán 3%-a használja ki igazán hatékonyan a közösségi média által elérhető lehetőségeket az összes partnerét tekintve (vásárlók, munkavállalók, üzleti partnerek tekintetében).

Egy adott cégen belül a marketing részlegek voltak a közösségi médiát leginkább használó szervezeti egységek (79%). A kereskedelmi részlegek alig több mint fele használta viszont ezeket a csatornákat (51%). Az alábbi ábrán látható, hogy a cégek mely részlegei a legaktívabb közösségi média/technológia felhasználók.

Forrás: The social economy: Unlocking value and productivity through social technologies;
26. oldal;  McKinsey & Company

A fenti ábrából az is kiolvasható, hogy mely dolgozói szintek milyen mértékben használták a web 2.0 technológiákat: leginkább a középvezetői szint (65%); a műszaki szakértők, pl. kutatók és programozók (61%); a vásárlókkal/ügyfelekkel közvetlen kapcsolatban álló „frontline” dolgozók (60%).

A 184 oldalas tanulmány letölthető a McKinsey & Company oldalán.

2012-08-30

A közösségi média 10 értékteremtő lehetősége a vállalaton belül – McKinsey elemzés


2012 júliusában publikálta a világ egyik legismertebb tanácsadó cége, a McKinsey & Company 184 oldalas tanulmányát a közösségi média vállalatokra és gazdaságra gyakorolt hatásáról, fontosságáról, „The social economy: Unlocking value and productivity through social technologies” címmel.

A tanulmány 10 lehetőséget definiál, amellyel a vállalatok értéket teremthetnek a közösségi technológiák megfelelő, hatékony alkalmazásával. Természetesen minden egyes iparág sajátos működése határozza meg, hogy a 10 értékteremtési mód közül melyek a leghatékonyabbak az adott iparágon belül.

Forrás: The social economy: Unlocking value and productivity through social technologies;
8. oldal; McKinsey & Company

A tanulmány szerint napjainkban még jelentős, a közösségi technológiák alkalmazásával elérhető értékteremtési lehetőségek állnak kiaknázatlanul a vállalatok számára. Négy iparágat vizsgálva a vállalatok évente körülbelül 900-1300 millió USD árbevételt generálhatnának a meglévő árbevételükön felül, ha hatékonyabban használnák ki a közösségi média által nyújtott lehetőségeket.

A 10 lehetőség vagy taktika az értékteremtési lánc négy szegmensét érinti:

 • a termékfejlesztést,
 • a szervezet működtetését és az információelosztást,
 • a marketinget és értékesítést,
 • valamint az ügyfélszolgálatot.


A termékfejlesztés terén egyrészt a vállalaton belüli együttműködés hatékony elősegítésének lehetőségét emeli ki a tanulmány, másrészt a vásárlók/ügyfelek termékfejlesztésbe történő bevonásának lehetőségét.

A szervezet hatékonyabb működtetése és az információelosztás elősegítése érdekében egyrészt alkalmazni lehet a közösségi eszközöket a monitoring és előrejelző feladatok ellátása, másrészt az üzleti folyamatok jobb elosztása során.

A közösségi technológiák marketing és értékesítési folyamatok során történő alkalmazásával négy fő lehetőséget lát a hatékonyság növelésére a tanulmány:

 • a termékfejlesztésnél már említett vásárlói/ügyfél vélemények becsatornázását;
 • a marketingkommunikáció és a vásárlókkal/ügyfelekkel történő interakciók erősítését;
 • az értékesítési lehetőségek növelését (lead növelés);
 • valamint a közösségi értékesítés lehetőségét.


Az ügyfélszolgálat terén a közösségi médiumokon keresztül történő ügyfélszolgálati munka hasznosságát emeli ki a tanulmány.

Ezen felül a tízből két olyan lehetőséget is definiál a McKinsey tanulmány, amely a vállalat működésének egészét, így a teljes szervezetet érinti:

 • a szervezet egészét átfogó, a belső kommunikációt és együttműködést elősegítő közösségi technológiák alkalmazását;
 • olyan közösségi technológiák alkalmazását, amelynek segítségével a megfelelő szaktudású, rátermettségű személy(ek) kiválasztható(k) egy adott feladat ellátására (tudás és feladat hatékony összekapcsolása).


A 184 oldalas tanulmány letölthető a McKinsey & Company oldalán.

2012-08-29

Átfogó elemzés a közösségi média vállalatokra és gazdaságra gyakorolt hatásáról a McKinsey-től

2012 júliusában publikálta a világ egyik legismertebb tanácsadó cége, a McKinsey & Company 184 oldalas tanulmányát „The social economy: Unlocking value and productivity through social technologies” címmel a közösségi média vállalatokra és gazdaságra gyakorolt hatásáról, fontosságáról.

Köztudott, hogy a közösségi média – különösen a nagyvállalati szférában – napjainkra fontos része lett a vállalatok marketing kommunikációs tevékenységének. A közösségi média vállalati szerepének fontosságát többek között az alábbi okok, jellemzők indokolják, támasztják alá:
 • jelenleg több mint 1,5 milliárd ember tagja valamilyen közösségi hálózatnak a világon;
 • az internet felhasználók 80 százaléka rendszeresen kapcsolódik valamilyen közösségi médiumhoz;
 • a közösségi médiát használó vállalatok 90%-a valamilyen szempontból üzletileg hasznosnak tartja a közösségi médiumokat.

A tanulmány szerint a vállalatok közel sem használják ki a közösségi média által nyújtott lehetőségeket:

 • négy iparágat vizsgálva a vállalatok évente körülbelül 900-1300 millió USD árbevételt generálhatnának a meglévő árbevételükön felül, ha hatékonyabban használnák ki a közösségi média által nyújtott lehetőségeket;
 • a vásárlások 1/3-át lehetne közösségi vásárlással befolyásolni;
 • a vállalatok csupán 3%-a használja ki hatékonyan a közösségi média által elérhető lehetőségeket az összes partnerét tekintve (vásárlók, munkavállalók, üzleti partnerek tekintetében);

A tanulmány 5 fő fejezetből áll:

 • az első fejezet a közösségi médiumok fejlődésével foglalkozik;
 • a második fejezet azt mutatja be, hogy a közösségi technológiák miként teremtenek értéket a vállalatok számára,
 • a harmadik fejezet öt iparág értékteremtési mechanizmusait és lehetőségeit írja körül (kiskereskedelmi termékgyártó ipar, lakossági pénzügyi szolgáltató ipar, professzionális szolgáltatások, high-tech iparágak, non-profit szervezetek);
 • a negyedik fejezetben a közösségi média által nyújtott további lehetőségekről van szó;
 • az ötödik fejezet a közösségi média gazdaság jövőjéről írnak a szerzők.

Legfontosabb megállapítások

A felhasználók jelentős része minden eddigi technológiánál gyorsabb ütemben befogadta a közösségi technológiákat. A közösségi technológiák jövőben megjelenő lehetőségei várhatóan még sokkal hatékonyabban kiaknázhatók lesznek a jövőben. Új felhasználási területek és módok, új technológiák és új üzleti modellek fognak megjelenni.

A közösségi médiának bárki aktív résztvevője lehet, elvileg bárki állíthat elő értékes tartalmakat, elvileg bárki értéket teremthet.

A közösségi interakciók, cselekvések az adott egyének, csoportok közösségi működéséről nagyon pontos képet tudnak nyújtani („social graph”). Ezen adatok sok értékes információval szolgálnak, szolgálhatnak a vállalatok/szervezetek számára.

A tanulmány 10 lehetőséget definiál, amellyel a vállalatok értéket teremthetnek. Minden egyes iparág sajátos működése határozza meg, hogy a 10 értékteremtési mód közül melyek a leghatékonyabbak az adott iparágon belül. A tanulmány szerint a vállalatok közel sem aknáznak ki minden értékteremtési lehetőséget: négy iparágat vizsgálva a vállalatok évente körülbelül 900-1300 millió USD többlet árbevételt generálhatnának, ha hatékonyabban használnák ki a közösségi média által nyújtott lehetőségeket.
Forrás: The social economy: Unlocking value and productivity through social technologies;
4. oldal; McKinsey & Company, 

A kiaknázatlan értékteremtési lehetőségek 2/3-a a vállalaton belüli közösségi technológiákon keresztül elérhető jobb kommunikációs és együttműködési lehetőségekben rejlik.

Azon iparágak szereplőinél, ahol termékfejlesztési és marketing szempontból fontos a vásárlói igények gyors és jobb megismerése (mint például a kiskereskedelmi termékgyártó cégek esetén), a fogyasztókkal történő kapcsolatteremtés a közösségi médián keresztül, valamint a fogyasztók közötti termékekkel/szolgáltatásokkal kapcsolatos közösségi kommunikáció figyelése rendkívül fontos feladat. A közösségi média hatékonyabb alkalmazásával a jelenlegi marketing és termékfejlesztési költségek akár 15-30%-ának megfelelő új érték lenne teremthető.

A közösségi média legnagyobb haszonélvezői az egyének és az általuk képzett csoportok. A tanulmány becslése szerint 2010-ben a közösségi médiumok ingyenes használata a fogyasztóknak 40 milliárd dollár hasznot eredményezett (főként az olcsóbb vagy jobb minőségű termékek megvásárlása által).

A közösségi média használata számos kockázattal jár, így például a személyes adatokkal történő visszaélés kockázatával, vagy például a jó hírnévben tett károkozás kockázatával. A közösségi média negatív hatással lehet néhány hagyományos üzleti modellre is, így a vállalatoknak alkalmazkodniuk kell a közösségi média által generált szokásokhoz, hatásokhoz.

A legtöbb vállalat számára a közösségi média által generált haszon nagyobb, mint az esetleges kockázatok mértéke. Azonban azok a vállalatok, akik nem fektetnek be a közösségi média működésének jobb megértésébe és hatékony alkalmazásába, azok sokkal inkább ki lesznek téve annak, hogy a hagyományos üzleti modellen alapuló működésüket a közösségi technológiák működése „megzavarja”.

Akit érdekel a 184 oldalas tanulmány, az letöltheti a McKinsey & Company oldalán (egy rövid adatszolgáltatás után).
 

LinkedIn + levélírás

Nevezd meg! Ne add el!

Creative Commons License Gárdos Attila "A közösségi média vállalati alkalmazásáról" című műve Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el! 2.5 Magyarország Licenc alatt védve.